Om de werkdruk aan te pakken voert het Arbeidsmarktplatform PO de pilot ‘Samen werken aan werkdruk’ uit op vijf scholen.

interview

Grip op werkdruk

Lees verder

 

Joke Walda is directeur van De Compositie, een grote basisschool in Almere. De school doet mee aan een pilot van Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs om werkdruk aan  te pakken.

‘Werkdruk komt bij ons regelmatig ter sprake,’ vertelt Joke Walda. ‘De belasting wordt namelijk steeds hoger. Ik zit inmiddels 33 jaar in het onderwijs en zie dat er steeds meer bij scholen is neergelegd.’ Walda besloot hierom mee te doen aan de pilot Samen werken aan werkdruk van het Arbeidsmarktplatform. ‘Vooral het onderzoek naar de oorzaken van werkdruk en de aanpak daarvan sprak me aan.’

Oorzaken werkdruk

Walda verwachtte dat de werkdruk vooral afkomstig was van administratieve lasten. Maar er bleken nog veel meer oorzaken te zijn. Walda: ‘Door het onderzoek tijdens de pilot werd bijvoorbeeld duidelijk dat gesprekken met ouders die weinig begrip tonen en gesprekken met intimiderende ouders voor leerkrachten erg belastend kunnen zijn. Dit wordt ook als werkdruk ervaren.’

‘De specifieke aanpak van leerlingen bleek ook zwaarder te wegen dan ik van tevoren dacht,’ vertelt de directeur. ‘Met het passend onderwijs moeten we veel leerlingen binnen de poorten houden. Wanneer de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, stromen ze op alle niveaus uit. Maar wij hebben iedereen in één klas, moeten alle vakken geven en ook nog specifieke ondersteuning bieden. Vooral kinderen met grensoverschrijdend gedrag zorgen bij de leerkracht voor een verhoogde belasting.’

Plan om werkdruk te verlagen

Voor alle zaken zijn concrete plannen gemaakt om ze aan te pakken ‘We gaan trainingen volgen om beter om te leren gaan met de ouders en met elkaar,’ zegt Walda. Voor het ongewenst gedrag van de leerlingen, wil de directeur een protocol grensoverschrijdend gedrag invoeren. ‘De ouders van kinderen die dit gedrag vertonen krijgen het protocol ook. Zo wordt duidelijk waar onze grens ligt. We willen het probleem zo direct mogelijk aanpakken en niet door laten sudderen.’

lees verder

“Het geeft al energie om hier
samen over te praten en
mogelijkheden te zoeken.”

“Misschien scheelt het niet eens in tijd, maar wel in beleving doordat leerkrachten nu zelf bedenken hoe ze de kinderen volgen.”


“Zo wordt duidelijk waar onze grens ligt.”

 

lees verder

Uit onderzoek blijkt dat de werkdruk in het primair onderwijs hoog is. Om de werkdruk aan te pakken voert het Arbeidsmarktplatform PO de pilot ‘Samen werken aan werkdruk’ uit op vijf scholen. Iedere school krijgt een aanpak op maat.

Meer over de pilot

Ook voor de werkdruk die ontstaat door administratieve taken was er een eyeopener. De druk bleek vooral te komen door het schijnbaar verplichte karakter van de groepsplannen en groepsoverzichten waar de school mee werkt. Walda: ‘Dit werd bij de scholen neergelegd toen het Passend Onderwijs van start ging, maar we kwamen er nu achter dat dit voor de inspectie niet per se nodig is. We moeten alleen aantonen dat we kinderen systematisch volgen en het aanbod aansluit op de onderwijsbehoefte. Dat kan ook op een andere manier die niet als belasting ervaren wordt.’ Hiervoor voert de school nu een pilot uit met goede resultaten. ‘Misschien scheelt het niet eens in tijd, maar wel in beleving doordat leerkrachten nu zelf bedenken hoe ze de kinderen volgen.’

Merkbaar resultaat

De resultaten zijn nu al merkbaar. ‘Het geeft al energie om hier samen over te praten en mogelijkheden te zoeken.’ Ook gemaakte afspraken blijken al te werken. ‘Door het onderzoek weten we precies waar die werkdruk zit en ervaren wordt,’ zegt Walda. ‘Ik denk dat het goed is dat we de koe bij de horens vatten en met een werkplan aan de slag gaan om de werkdruk te verlagen. Het moet dan ook echt merkbaar worden voor de leerkrachten. Zij moeten uiteindelijk toch het gevoel hebben dat de druk van de ketel is.’

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn