Leiden legt focus op zij-instroom

Po-scholen in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude horen tot de RAP-regio Leiden e.o. Ze werkten al samen in een groter verband aan de Leidse onderwijstafel, met scholen in het voortgezet onderwijs, pabo’s en mbo Rijnland. Vanuit de RAP werken scholen samen om meer leraren en schoolleiders te motiveren om in de regio te studeren of te blijven werken. Behalve het onderwijsloket voor met name zij-instromers is dat bijvoorbeeld samenwerking met hogescholen om uitval van pabo-studenten te voorkomen. Ook zijn er trajecten voor leraren om zich te oriënteren op leiderschap binnen de school. Verder kunnen schoolverlaters die een tussenjaar doen kennismaken met het onderwijs, door mee te draaien in projecten.

Persoonlijk advies

De negen samenwerkende scholen in het primair onderwijs kozen ervoor hun onderwijsloket vooral te richten op zij-instromers en herintreders in het primair onderwijs. Geïnteresseerden hoeven daardoor niet meer zelf op zoek naar een school.
Het centrale aanmeldpunt is nu het onderwijsloket Leerkrachtwordeninleiden.nl waar ze een persoonlijk advies voor een opleidingsroute kunnen aanvragen. Na het eerste jaar kwamen 70 aanmeldingen binnen, waarvan er 10 daadwerkelijk met een (deeltijd) opleiding zijn gestart. Van der Velden denkt dat vraag naar zij-instromers beperkt zal blijven, voornamelijk omdat scholen het een kostbare investering vinden.

‘Zij-instroom is een deel van de oplossing, maar het kan niet het enige zijn. Ons onderwijsloket vertelt een eerlijk verhaal. Het heeft geen zin om honderden mensen te werven die je niet kunt plaatsen en begeleiden. We richten ons onder andere op Anders Organiseren: om met een andere inzet van personeel goed onderwijs te bieden.’


We vertellen het eerlijke
verhaal op het
onderwijsloket

Bijvangst: mbo’ers met grote interesse

Het onderwijsloket heeft ook aantrekkingskracht op mbo’ers, zo merkte Van der Velden: ‘Helaas kunnen zij geen zij-instroomtraject tot leraar volgen, maar het is wel mooi dat we deze groep op het spoor zijn gekomen. Samen met de lerarenopleiding overleggen we wat we hen kunnen bieden, bijvoorbeeld een opleiding voor leerkrachtondersteuner waar scholen ook behoefte aan hebben. Van daaruit hebben zij meer mogelijkheden om een vervolgstap naar de pabo te maken.’

Leraren behouden minstens zo belangrijk

SchoolpleinNoord biedt een soepele overgang van geïnteresseerd zijn in het onderwijs en weten welk traject je moet volgen om er aan het werk te komen. Als school kun je je ook goed laten zien, vindt Procee. ‘Dat is nodig want veel mensen weten niet zo goed wat speciaal onderwijs inhoudt. We willen dat in beeld brengen, letterlijk. Onder andere met een mini-documentaire. Daarnaast willen we meer zichtbaar zijn op social media.’

Kees van der Velden is naast projectleider RAP Leiden e.o. ook projectleider RAP VO in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur