Twente/Oost-Nederland: duurzaam onderwijsloket voor instroom en professionalisering

Schoolbesturen in Oost Nederland, de lerarenopleiding van Saxion, ROC van Twente en het ObT werkten al samen in het Kennisnetwerk Lerende Leraren. Dit zetten zij voort in de RAP om samen de personeelstekorten aan te pakken. De focus van het netwerk ligt op een leven lang leren door professionals de gelegenheid te bieden om met elkaar in contact te komen en kennis te delen. Het onderwijsloket bedient zowel mensen die er al werken, als mensen die er willen werken. Innovatie is een belangrijk thema voor de deelnemende scholen en opleidingsinstellingen.

De verwachting is dat vanaf 2023 het personeelstekort echt gaat knellen in Oost-Nederland. Er is niet alleen nieuw personeel nodig; mensen behouden voor het onderwijs wordt nog belangrijker. Anneloes Muller, vanuit hogeschool Saxion betrokken bij de RAP: ‘Wij willen dat leraren met plezier werken en zich blijven ontwikkelen.
Ook daarvoor gebruiken we het onderwijsloket. Onderwijspersoneel wordt direct geleid naar een opleidings- en cursusaanbod, passend bij hun situatie.’

De deelnemende scholen vormen een educatieve regio door onderwijspersoneel samen op te leiden en kennisgroepen te organiseren. Uit onderzoek bleek dat zowel aan intern begeleiders, onderwijsassistenten en schoolleiders tekorten zijn. Dit geeft richting aan een innovatieve aanpak, meent Langkamp. ‘Met pilots, monitoring en evaluatie kunnen we goede resultaten verder uitrollen onder de deelnemers. Een praktisch voorbeeld is dat we een protocol voor begeleiding en intervisie van startende leraren ontwikkelden en dat komt er nu ook voor schoolleiders en ander onderwijspersoneel. Iedere scholenstichting kan dit verder zelf inkleuren.’

De scholen in Twente werken nauw samen met hun partners in de RAP. Afspraken over samen opleiden en partnerschap worden in een lus (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) steeds weer besproken, vernieuwd en verbeterd. ‘Juist omdat we de vragen en behoefte vanuit het werkveld open bespreken is er een wisselwerking’, zegt Muller, ‘zo ontwikkelen we voor onderwijsassistenten die niet de pabo willen doen, maar wel iets extra’s willen, een mbo5-niveau. Voor onderwijsassistenten die wel de pabo willen doen, hebben we een voorbereidend programma (gericht op de toelatingstoetsen) gemaakt zodat ze beter kunnen instromen. In een pilot plaatsen we pabo- en mbo-studenten op één school met gezamenlijke begeleiding, zodat er een wisselwerking ontstaat.’


Wij denken niet vanuit
concurrentie, we doen het
samen!

 

Het zijn mooie voorbeelden van de dynamiek in het onderwijs. Dat is ook het beeld dat de beide professionals willen uitdragen. ‘Net als er een miljoen bondscoaches in Nederland zijn, heeft ook iedereen wel een mening over het onderwijs’, lacht Langkamp. ‘Het belang van de leerling en student, om hen kwalitatief goed onderwijs te bieden, staat bij ons voorop. We denken niet vanuit concurrentie. Als het om regionale problemen gaat, is ons motto: we doen het samen!’ ‘En’, zo vult Muller aan, ‘veel mensen weten niet precies wat werken in het onderwijs in houdt. Het is uitdagend werk en het biedt veel kansen, met een goed salaris. Dat is ook belangrijk om te vertellen.’

Hester Langkamp, programmaleider bij het Kennisnetwerk Lerende Leraar en intern begeleider bij Het Prisma basisonderwijs.

Anneloes Muller, docent hogeschool Saxion en Programmaleider & webbeheerder Kennisnetwerk Lerende Leraren. Beiden zijn betrokken als projectleider bij de RAP Twente/Oost-Nederland.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur