SchoolpleinNoord: platform en netwerk ineen

De provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben elk kun eigen RAP-projecten, maar zij bundelen hun krachten in één onderwijsloket: SchoolpleinNoord. Het doel is alle Integrale Kind Centra (IKC) en alle scholen, van basisonderwijs tot en met de universiteit, een platform te bieden voor de onderwijsarbeidsmarkt, loopbaan en professionele ontwikkeling. Een vacaturebank, informatie over opleidingsroutes en verhalen uit de onderwijspraktijk wijzen mensen die in het onderwijs willen werken de weg. Verder kunnen schoolbesturen diensten afnemen, zoals trainingen en scholing voor leraren en schoolleiders. Ook kunnen zij deelnemen aan kennissessies en leerateliers waarin vanuit onderzoek én praktijk complexe vraagstukken, zoals duurzame inzetbaarheid, worden opgepakt.

In de noordelijke provincies vind je grote scholen, kleine scholen, stadsscholen en dorpsscholen verspreid over een groot gebied. Hoewel de regio als geheel te maken heeft met een daling van het aantal leerlingen (krimp), geldt dat niet voor het speciaal onderwijs. Daar komt bij dat er de komende periode nogal wat leraren en schoolleiders met pensioen gaan. Belangrijk dus om voldoende, nieuwe mensen enthousiast te maken voor een baan in het speciaal onderwijs.

Fijn werken met een deskundig team

Enthousiast, dat was Bertus Procee zelf ook. Hij werkte al jaren als filiaalmanager van een grote supermarkt en zocht vijf jaar geleden een nieuwe uitdaging. Iets met management en iets met mensen. Het bleek perfect te passen bij It Twalûk, een school voor speciaal onderwijs met bijna 200 leerlingen en rond de 75 medewerkers met vestigingen in Leeuwarden en Franeker. ‘Ik zag bevlogen en deskundige mensen: met zo’n team is het fijn werken. De afgelopen jaren heb ik veel geleerd van gedrags- en onderwijsexperts en heb ik de opleiding schoolleider basisbekwaam afgerond. Mijn rol is om ervoor te zorgen dat leraren kunnen doen waar ze goed in zijn: goed onderwijs geven aan onze leerlingen, maar ook investeren in hun eigen ontwikkeling en kwaliteit.’

Procee vindt het centrale informatiepunt SchoolpleinNoord een meerwaarde hebben voor alle scholen. Zo is hij daardoor lid van een werkgroep strategische personeelsplanning met collega’s van andere scholen. ‘De onderlinge samenwerking kan nog veel meer opleveren. Van elkaar leren, elkaars initiatieven overnemen: ik hoop dat het platform die rol sterker gaat spelen. De wereld verandert en daarin moet het onderwijs onderwerp van gesprek blijven. Zo kunnen we samen goed werkgeverschap ontwikkelen en meer mensen behouden voor het onderwijs.’

Waarachtig beeld van de school

SchoolpleinNoord biedt een soepele overgang van geïnteresseerd zijn in het onderwijs en weten welk traject je moet volgen om er aan het werk te komen. Als school kun je je ook goed laten zien, vindt Procee. ‘Dat is nodig want veel mensen weten niet zo goed wat speciaal onderwijs inhoudt. We willen dat in beeld brengen, letterlijk. Onder andere met een mini-documentaire. Daarnaast willen we meer zichtbaar zijn op social media.’


Samen kunnen we goed
werkgeverschap
ontwikkelen

Om meer aandacht voor het speciaal onderwijs in de opleiding te krijgen, is niet zo gemakkelijk. De meeste studenten kiezen nu eenmaal voor het reguliere onderwijs. Procee: ‘Leraren in het speciaal onderwijs zeggen weleens, ik ben er ingerold en nooit meer weggegaan. De beeldvorming over ons onderwijs past niet bij de realiteit. Dus daar is nog een wereld te winnen. Bijvoorbeeld door op de pabo gastcolleges van so-leraren aan te bieden, of modules speciaal onderwijs waarin de stage-eisen (zoals groepsgrootte) beter zijn afgestemd op de realiteit in ons onderwijs.’

Je moet het voelen en ervaren

Procee is tevreden over de samenwerking met NHL Stenden als het om de opleiding van lerarenondersteuners gaat. Verder is dit jaar een groep van 17 onderwijsassistenten gestart en die kunnen straks ook op It Twalûk terecht.

Daarnaast zijn er leraren en schoolleiders nodig. ‘Het speciaal onderwijs heeft iets bijzonders. Als je je hier op je plek voelt, wil je niet meer weg. Dit werk vraagt inlevingsvermogen, affiniteit met moeilijk lerende kinderen en aanpassingsvermogen. Je moet het voelen en ervaren.’

Bertus Procee is sinds 2017 teamleider bij VSO It Twalûk;
daarvoor werkte hij als filiaalmanager bij Jumbo.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur