In cijfers: personeelstekorten in het primair onderwijs

De arbeidsmarkt in het primair onderwijs is de afgelopen jaren in een rap tempo veranderd. Jaren geleden was het voor (startende) leraren nog moeilijk om een baan in de sector te vinden. Die tijd is voorbij: de sector heeft te maken met een tekort aan personeel. Wat valt op?

Personeelstekorten

Bron: Centerdata

9.100 fte

Leraren: 9,1% van de werkgelegenheid

1.100 fte

Schoolleiders: 12,9% van de werkgelegenheid

Aantal zij-instromers in opleiding

Bron: ministerie van OCW

2015
2020

 

Aantal gediplomeerde onderwijsassistenten toegenomen met ruim 30% sinds 2016. Ook Ad-opleidingen worden steeds populairder.

 

Bron: DUO/Vereniging Hogescholen

Stijging vacatures

Bron: Ecorys/Dialogic

Index ontwikkeling aantal vacatures fte naar functie

Leerlingen(daling) per provincie

2021 ten opzichte van 2017
Bron: DUO

Ontwikkeling werkgelegenheid

Bron: DUO

-7%

fte directie

+2%

fte leraren

+50%

fte onderwijs-ondersteunend personeel

Instroom PABO

Instroom deeltijders en duale studenten blijft toenemen

78% 

Voltijd

19% 

Deeltijd

9% 

Duaal

De arbeidsmarkt heeft een sterk regionaal karakter, waardoor ontwikkelingen verschillen per regio. Het arbeidsmarktplatform PO heeft achttien regionale arbeidsmarktanalyses opgesteld met daarin cijfermatige ontwikkelingen.

Ga naar de pagina

Meer lezen: Het Arbeidsmarktplatform PO stelt jaarlijks een arbeidsmarktanalyse op met daarin de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs.

Download PDF

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur