Meer informatie

 

Zelftest voor zij-instromers

De gratis zelftest ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’ is een laagdrempelige test die helpt bij de oriëntatie op een baan als leraar. Na het doen van de test weten geïnteresseerden in het onderwijs welke vaardigheden nodig zijn en of dit overeenkomt met hun persoonlijke vaardigheden.

Doe de test

Onderwijsloket

Het Onderwijsloket is het informatiepunt over het werken in het onderwijs, speciaal voor geïnteresseerden in een overstap naar het onderwijs. Welke routes zijn er mogelijk? Wat zijn de verschillende functies binnen een school? En met welke praktische zaken moet je rekening houden? Het onderwijsloket beantwoordt alle vragen over werken in het onderwijs in Nederland.

Naar het onderwijsloket

Handreiking aan de slag voor de klas

Wat is nodig om een carrièreswitch soepel te laten verlopen? Uit welke stappen bestaat deze overstap eigenlijk en wie is waar verantwoordelijk voor? De reis verschilt per persoon en daarbij is maatwerk heel belangrijk. In de handreiking ‘Aan de slag voor de klas’ is de reis van de financiële sector naar een baan voor de klas uitgewerkt. De handreiking laat zien uit welke fases een carrièreswitch bestaat.

Download de handreiking

quote white
Uit de jaarlijkse arbeidsmarkt-
analyse blijkt dat alternatieve leerroutes toenemen

Website aanpaklerarentekort.nl

De website AanpakLerarentekort.nl ondersteunt en inspireert schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen die werken aan het oplossen van het lerarentekort. Ook is hier uitgebreide informatie te vinden over de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten in het onderwijs (RAP) en de aanpak in de G5. AanpakLerarentekort.nl is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Ga naar aanpaklerarentekort.nl

Werven en behouden van schoolleiders

Het primair onderwijs kampt naast het lerarentekort ook met een tekort aan schoolleiders. Recent onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW wijst uit dat 12,9 procent van de werkgelegenheid voor schoolleiders momenteel niet kan worden ingevuld. Mede dankzij een aanstaande golf van pensioneringen is de verwachting bovendien dat het schoolleiderstekort de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Wat zijn kansrijke initiatieven om schoolleiders te werven en te behouden? Met de verkenning Werven en behouden van schoolleiders brengt het Arbeidsmarktplatform PO deze initiatieven in beeld.

Lees het onderzoek

quote white
Het Onderwijsloket is hét informatiepunt over het werken in het onderwijs

Alternatieve leerroutes in het po in beeld

‘Hoe gaat het met de inzet op zij-instroom?’ Deze vraag stond centraal in de videotour die het Arbeidsmarktplatform PO deed langs verschillende basisscholen in Nederland. Uit de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse blijkt dat alternatieve leerroutes gewild zijn: de laatste twee jaar werden er jaarlijks zo’n 700 zij-instroomsubsidies toegekend.

Bekijk alternatieve leerroutes

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur