Ga naar hoofdinhoud

‘Samenwerken loont’

De instroom van nieuwe studenten op de pabo is de afgelopen jaren toegenomen, mede door de instroom van studenten die een deeltijd of duale opleiding volgen. De verhouding tussen de reguliere, deeltijd en duale instroom is aan het veranderen; alternatieve instroomroutes zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. En dat is nodig, want het personeelstekort loopt op en het water staat ons aan de lippen. Als bestuurder in het primair onderwijs heb ik er dagelijks mee te maken. En met mij schoolleiders, hr-beleidsmedewerkers, de mensen voor de klas en de leerlingen.

Een complex probleem

Het personeelstekort in het onderwijs is een complex probleem waar verschillende partijen bij betrokken zijn. En die onderling van elkaar afhankelijk zijn. Als bestuurder in een grote stad als Rotterdam hoor ik vaker dat leraren toch niet solliciteren omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden. Een probleem dat alleen op te lossen is door samen te werken in een organisatienetwerk, zoals prof. dr. Patrick Kenis ook bepleit in het artikel ‘Organisatienetwerk: verrassende oplossingen voor ingewikkelde problemen’.

Samenwerking biedt kansen

Dat samenwerking kansen biedt bewijst maar weer het voorbeeld van de RAP-regio Drenthe.

In deze regio kijken de deelnemende schoolbesturen over de eigen grenzen heen om leraren en schoolleiders ruimte te bieden zichzelf te ontwikkelen. Een leraar die binnen het ene bestuur niet door kan groeien naar schoolleider omdat er geen vacature open staat, kan dit binnen een ander bestuur binnen de RAP wellicht wel.

Samenwerking vraagt lange adem en doorzettingsvermogen

Samenwerking vraagt doorzettingsvermogen en geduld

Samenwerking vraagt wel een lange adem. En doorzettingsvermogen. Als bestuurder staat de continuïteit van je organisatie hoog op de agenda. Maar met de huidige tendens ontdekken steeds meer besturen dat we alleen samen het verschil kunnen maken. Zo ook in de RAP-regio Zuid-Kennemerland, waar Miriam Spierings projectleider is. Net als in veel regio’s heeft Zuid-Kennemerland scholen van verschillende grootte en karakter, eenpitters en grote besturen. Dat is een uitdaging. Toch wordt ook in deze regio al jaren aan een netwerk gebouwd, waardoor in april het onderwijsloket Zuid-Kennemerland is gelanceerd. Een loket dat zich richt op Samen Opleiden en Professionaliseren.

Samen het verschil maken

In het online magazine Samenwerken loont komen voorbeelden voorbij vanuit verschillende RAP-regio’s. We hebben voorbeelden uit de praktijk verzameld van bestuurders, schoolleiders en RAP-projectleiders. Allen vertellen over de kracht van samenwerking en geven een beeld van de diverse oplossingen die in het land worden gevonden om het personeelstekort tegen te gaan. Uit dit magazine blijkt maar weer: alleen samen kunnen we het verschil maken.

Ton Groot Zwaaftink

Voorzitter bestuur van het Arbeidsmarktplatform PO