Online magazine Arbeidsmarktplatform PO

Een aantrekkelijke arbeidsmarkt voor het primair onderwijs: wat hebt u daarvoor nodig?

Bekijk het Magazine

all magazines

Magazine Arbeidsmarktplatform PO mei 2017

17-05-2017

Hoe gaan scholen met een lerarentekort dat te lijf? In dit magazine leest u over wat zij allemaal ondernemen om blijvend voldoende goed opgeleide leerkrachten te hebben. Zo onderzoekt een school of middelbare scholieren een baangarantie kunnen krijgen voor ze naar de pabo gaan. Leerkrachten komen zelf ook aan het woord. Voor zij-instromer Guido is het lesgeven precies zoals hij hoopte. Herintreder Alex van der Werf laat samen met p&o’er Tom Dolleman zien hoe herintreders het lerarentekort helpen verzachten. En juf Kiet staat na 42 jaar nog steeds met veel passie voor de klas. Laten alle verhalen en acties van scholen voor u een inspiratiebron zijn om kinderen altijd goed onderwijs te geven.

Magazine Arbeidsmarktplatform PO november 2016

29-11-2016

Het tweede online magazine van het Arbeidsmarktplatform PO staat in het teken van meer meesters. Welke initiatieven ondernemen schoolbesturen, pabo's en leerkrachten? In deze editie staan de feiten en cijfers op een rij en verschillende voorbeelden van acties voor meer mannelijke leerkrachten voor de klas. In het bijzonder wordt ingegaan op hoe een groep meesters zelf in actie komt voor meer meesterschap.

Magazine Arbeidsmarktplatform PO juli 2016

05-07-2016

In dit eerste online magazine van het Arbeidsmarktplatform PO vindt u aansprekende voorbeelden van scholen en besturen die hun knelpunten aanpakken, op een manier die aansluit bij wat zij nodig hebben. Dit hebben ze gedaan met ondersteuning van het Arbeidsmarktplatform PO. U leest verhalen en ervaringen van bestuurders, schoolleiders, vakbondsbestuurders en leraren over thema’s zoals werkdruk, de banenafspraak en regionale samenwerking.